Odpovědný

 http://luxdivina.cz, Lux divina z.ú., Spolupráce 1232/6, 14000 Praha, CZ, office@luxdivina.cz,

Hosting

Služba: Savana
Provozovatel: Icewrap
Zásady ochrany osobních údajů: https://www.icewarp.com/privacy/

Kontaktní formulář

Můžete nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře uvedeného na našich webových stránkách. Po odeslání kontaktního formuláře správce zpracuje osobní údaje, které jste poskytli za účelem vyřízení vaší žádosti, na základě vašeho souhlasu, který jste poskytli odesláním formuláře podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR, až do odvolání.
Nemáte žádnou zákonnou ani smluvní povinnost poskytovat osobní údaje. Pokud takové údaje neposkytnete, jednoduše nemůžete odeslat a nemůžeme vaši žádost zpracovat.

Registrační formulář

Můžete se zaregistrovat na našem webu. Poté, co se zaregistrujete, zpracujeme údaje uvedené v registračním formuláři pro plnění smlouvy na základě smlouvy uzavřené s námi s vaší registrací podle čl. 6 (1) (b) GDPR.
Nemáte žádnou zákonnou ani smluvní povinnost poskytovat osobní údaje. Pokud tyto údaje neposkytnete, jednoduše se nemůžete zaregistrovat.
Údaje nejsou předávány třetím stranám.

Formulář pro komentáře

Komentováním našich produktů, příspěvků, fotografií nebo videí zpracujeme vaše osobní údaje za účelem zobrazení vašich komentářů na našich webových stránkách a interní dokumentace právního základu smlouvy uzavřené podle čl. 6 (1) (b) GDPR (smlouva o bezdůvodném hostování na zobrazení vaší komentáře na našem webu). Vaše jméno a komentář zveřejníme na našem webu a vaše osobní údaje ukládáme do vymazání vašeho komentáře. 

Bezpečnostní služby

Na tomto webu používáme nabídku poskytovatelů bezpečnostních služeb, jako jsou služby Captcha, aby se zabránilo nehumánnímu a automatizovanému vstupu.

Písma Google

Zpracováváme údaje o připojení a data prohlížeče ve spolupráci s naším procesorem Google Fonts, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, abychom poskytli písma, která webový prohlížeč potřebuje k zobrazení webu. Tato data jsou zpracovávána pouze po dobu potřebnou k výběru a přenosu písem.
Právním základem zpracování je legitimní zájem (absolutní technická nutnost poskytovat a poskytovat „webovou“ službu, kterou jste výslovně požadovali při návštěvě webové stránky podle čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR.
Jakékoli další nezávislé zpracování dat společností Google Fonts provádí společnost Google jako jediný správce. Podrobné informace jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů a v nejčastějších dotazech písem Google.

Webový obchod

Výrobky si můžete koupit přímo prostřednictvím našeho internetového obchodu. Pokud tak učiníte, údaje, které poskytnete, a údaje o produktech, které jste vybrali, budou zpracovány správcem, aby vám poskytly nabídku k uzavření smlouvy, k plnění smlouvy a k plnění smluvních závazků před uzavřením smlouvy na základě předsmluvního vztahu zahájeného vámi a po uzavření smlouvy na základě smlouvy podle čl. 6 (1) (b) GDPR.
Pokud k nákupu našich produktů používáte již existující zákaznický účet nebo pokud jste si zakoupili zákaznický účet, vaše osobní údaje budou zpracovány, dokud svůj zákaznický účet neodstraníte.
Když zákazníci zakoupí naše produkty prostřednictvím hosta, budou jejich osobní údaje zpracovány až do vypršení zákonné doby uchovávání.
Vaše údaje jsou zpracovávány za účelem přímého marketingu způsobem slučitelným s účelem plnění smlouvy ve formách, které nevyžadují souhlas, jako jsou adresné reklamní materiály zaslané poštou, dokud nenamietáte.
Nemáte žádnou zákonnou ani smluvní povinnost poskytovat osobní údaje. Pro uzavření smlouvy je však nezbytné poskytnout údaje. Pokud takové údaje neposkytnete, nelze smlouvu uzavřít.
Nákupní vozíky neregistrovaných uživatelů budou smazány nejpozději po 14 dnech. Uživatelské účty registrovaných uživatelů jsou aktivní až do doby, než je uživatel uživatelem smazán. Údaje o smlouvě jsou zpracovávány až do uplynutí promlčecí lhůty pro případné následné smluvní závazky.

Analytické služby

Google Analytics

Pokud dáte svůj souhlas, zpracováme vaše osobní údaje ve spolupráci se službou Google Analytics, Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, jako společné kontroléry za účelem analýzy poruch a statistické analýzy našich webových stránek. Neudělení souhlasu nebude mít okamžitý dopad na fungování webové stránky, i když nedostatek statistických údajů nám znesnadní sofistikování webové stránky. Svůj souhlas můžete odvolat změnou nastavení v Nastavení soukromí.
Umožníme službě shromažďovat data připojení, data vašeho webového prohlížeče a data přístupného obsahu a provádět analytický software a ukládat data do vašeho koncového zařízení. Služba anonymizuje shromážděná data ihned po jejich shromáždění a poskytuje nám statistiku pro analýzu obsahující anonymní data. Tyto statistiky používáme pro analýzu poruch a pro sofistikovanost našich webových stránek. Data na vašem koncovém zařízení jsou uchovávána až dva roky.
Právním základem zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR. Skupina Google přenáší vaše osobní údaje do USA. Právním základem pro přenos dat do USA je váš souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 a ve spojení s čl. 6 odst. 1 a GDPR. Než jste dal svůj souhlas, byli jste informováni, že USA nemají úroveň ochrany údajů, která odpovídá normám EU. Zejména americké zpravodajské agentury mají přístup k vašim údajům, aniž by o nich byly informovány a aniž byste proti nim mohli podniknout právní kroky. Z tohoto důvodu Evropský soudní dvůr v rozsudku rozhodl, že předchozí rozhodnutí o přiměřenosti (Shield Privacy) bylo neplatné.

Statistiky WP

Pomocí místního analytického softwaru WP-Statistics, WordPress zpracováváme vaše data za účelem odstraňování problémů, analýzy poruch a statistické analýzy a pro identifikaci opatření pro sofistikovanost našich webových stránek.
Tato služba je nástrojem místní analýzy, takže poskytovateli služeb ani třetím stranám nejsou předávány žádné osobní údaje. Vaše osobní údaje jsou navíc anonymizovány ihned po jejich shromáždění. Osobní údaje se proto neukládají po počátečním zpracování.
Právním základem zpracování je legitimní zájem (absolutní technická nutnost poskytovat a poskytovat „webovou“ službu, kterou jste výslovně požadovali při návštěvě webové stránky podle čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR.

Právo na protest

Máte-li vaše osobní údaje zpracovány na základě oprávněných zájmů, máte právo proti jejich zpracování.
Poté provedeme zpracování provedené na tomto základě, pokud pro to neexistují přesvědčivé a legitimní důvody.
Máte právo protestovat proti zpracování vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. V takovém případě zastavíme zpracování vašich osobních údajů za účelem přímé pošty.
Odnětí souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho zrušením.

Vybrání

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas změnou nastavení v nastavení soukromí.
Pokud jste udělili souhlas s přijetím reklamy e-mailem, můžete svůj souhlas odvolat kliknutím na odkaz pro odhlášení. V takovém případě ukončíme zpracování, pokud neexistuje jiný právní základ.
Odnětí souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho zrušením.

 

Právo na subjekt údajů

Máte právo na přístup, opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.
Máte také právo na přenositelnost údajů, pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu nebo smlouvě uzavřené s vámi.
Máte také právo podat stížnost orgánu dozoru. Pokud potřebujete více informací o dozorových orgánech v Evropské unii, přejděte sem

 

 

 

 

 

0
Váš košík
  • No products in the cart.